För dig som är Com Hem Företagskund

I samband med beställning av abonnemang godkänner du ditt avtal som företagskund hos Com Hem Företag. Avtalet gäller för den bindningstid som framgår av din beställning och därefter gäller avtalet tills vidare. Com Hem Företag tillämpar tre kalendermånaders uppsägningstid.

Här nedan hittar du gällande avtalsvillkor:

Villkor fr.o.m 2018-05-15: Villkor för företagsabonnemang hos Com Hem Företag (CH-AV101-1805)
Villkor fr.o.m 2018-03-20: Villkor för företagsabonnemang hos Com Hem Företag (CH-AV101-1803)
Villkor t.o.m 2018-03-19: Villkor för företagsabonnemang hos Com Hem Företag (CH-AV101-1704)
Villkor t.o.m 2016-08-14: Com Hems Villkor för företagsabonnemang (SÄ179-1704)
Villkor t.o.m. 2016-02-29: Com Hems Villkor för företagsabonnemang (SÄ179-1412)

Vad händer efter att jag gjort en beställning via webben?

  • 1. Order kreditkontrolleras. Vid ej godkänd kontroll kontaktas kund.
  • 2. Vid OK kreditkontroll registreras order, och en bekräftelse skickas till kund.
  • 3. Din utrustning levereras via vår distributör till ditt närmaste utlämningsställe.
  • 4. Följ instruktionerna i installationsguiden för att börja surfa!